L 31 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
(Suspension af det udvidede frie sygehusvalg).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (KF)
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-10-2008
1. behandlet / henvist til udvalg 21-10-2008
Betænkning afgivet 30-10-2008
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-11-2008
3. behandlet, vedtaget 06-11-2008
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Med loven suspenderes det udvidede frie sygehusvalg i perioden fra lovens ikrafttræden til og med den 30. juni 2009. Tilsvarende suspenderes sygehusenes pligt til i samme periode at informere om det udvidede frie sygehusvalg.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.